Hoofding Gooik

Gemeenteraad + RVMW - agenda 

De volgende zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn vinden plaats op dinsdag 26 februari 2019 om 20.30 uur in de balletzaal van de gemeentelijke muziekacademie, Dorpsstraat 36a, 1755 Gooik.