Laatste nieuws uit uw gemeente!

Op dinsdag 22 januari werd de nieuwe Gooikse gemeenteraad geïnstalleerd. 21 raadsleden legden er in handen van de burgemeester de eed af voor de legislatuur 2019-2024.

De gegevens van alle raadsleden van de nieuwe gemeenteraad vind je door op ...

Met verwijzing naar artikel 91 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB), heeft de algemeen directeur van de gemeente Gooik nagegaan hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst (BSCD) toekomen aan verschillende lijsten of ...

Lees in onderstaande flyer meer over 'het waarom van een ruilverkaveling in een plattelandsgemeente'. Onderaan de flyer lees je tevens waar je terecht kunt voor meer informatie.

In de Paaseditie van Info-Gooik lees je alle nieuws over de komende lente-activiteiten en projecten in je gemeente.

Blikvangers zijn de bouwwerken in plattelandscentrum Pajottenland Paddenbroek, de buitenspeeldag van 24 april, het seniorenfeest van ...

Hulpkracht - Schoonma(a)k(st)er

Het betreft een deeltijdse betrekking voor onbepaalde duur.

De functiebeschrijving, het functieprofiel en andere nuttige informatie kunnen worden geraadpleegd via de website van de rekruteringsdienst van de ...

Het gemeentehuis is deze namiddag geopend van 13 tot 16 uur, maar gelieve rekening te houden met een moeilijke bereikbaarheid wegens de wielerwedstrijd 'De Brabantse Pijl voor Dames Elite UCI 1.1' met de aankomst in Gooik-centrum.

Het Pajottenland doorkruisen langs ongekende baantjes en onderweg enkele streekproducenten en een erfgoedattractie bezoeken? Dat kan op zondag 5 mei tijdens Rondje Bruegelen. Onder professionele begeleiding toer je een dag door het Pajottenland. ...

UIt in Gooik
Uit in - ingave
OCMW
Politie
PajoPower VZW