Afvalophaling huis-aan-huis 

In de gemeente is er een gescheiden ophaling. Dat betekent dus dat wij ons afval moeten sorteren. Men kan ook met zijn afval terecht in het milieupark. Raadpleeg zeker de ophaalkalender voor de inzameling van alle bestaande afvalfracties. Een van de mogelijkheden om afval te verminderen is het plaatsen van een compostvat dat u kunt bekomen in het milieupark.

Meer info:
Filip Mignon (Milieuambtenaar)
Dienst Wonen en Omgeving
Koekoekstraat 2
1755 Gooik
02/532 41 56
E-mail: filip.mignon@gooik.be