Grof vuil 

Wat kan?

  • Alle afval, afkomstig van een huishouden, dat te groot is om in een huisvuilzak mee te geven én dat niet behoort tot de selectief ingezamelde fracties.

Wat kan niet?

  • Huisvuil dat wel in de gewone afvalzak kan.