Adres Milieupark 

Het milieupark is gelegen in Strijland in de Processiestraat nr 7. Dit is tussen de loods openbare werken en de sporthal. U dient via de ingangspoort van de dienst openbare werken naar het milieupark te rijden.

Openingsuren Milieupark 

Sluitingsdagen milieupark 

De sluitingsdagen van het milieupark vindt u terug op de afvalkalender.

tarief milieupark 

Tarieven

Sinds 15 februari 2014 wordt  volgend retributiereglement op het milieupark toegepast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een weegbrug om de retributie van het afval per bezoek te bepalen.

Het verschuldigde bedrag wordt contant of via bancontact betaald aan de parkwachter tegen de afgifte van een ontvangstbewijs. Bij aanbreng van ongesorteerd afval geldt het duurste tarief.

Er worden 4 verschillende tarieven toegepast worden:

Tarief per fractie

Gratis fracties

0,03 euro/ kg

0,06 euro/ kg

0,16 euro/kg

 • Plastic flessen & flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD)
 • Papier en karton
 • Glazen flessen en bokalen
 • Vlak glas
 • Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
 • Frituurolie
 • Gebruikte motorolie
 • Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
 • Dunne plasticfolies
 • Dikke plasticfolies
 • Piepschuim
 • Autobanden
 • Textiel
 • Oude metalen
 • Harde plastic
 • Bouw- en sloopafval (uitgezonderd schadelijke producten, cellenbeton en gipsplaten)

 

 • Groenafval
 • Grasafval
 • Boomstronken
 • Houtafval

 

 • Grofvuil
 • Asbestcement-

platen

 • Cellenbeton
 • Gipsplaten

 

Milieupark: Voortaan wordt gras apart ingezameld 

Sinds 2016 wordt grasafval in een aparte container ingezameld op het milieupark. Vroeger mocht deze fractie gewoon gemengd worden bij groenafval, maar dit gaf teveel problemen bij het verhakselen van het groenafval.

Gelieve daarom grasafval en andere groenafval zoveel mogelijk gescheiden aan te bieden bij een milieuparkbezoek. Voor groenafval en grasafval betaal je 0,06 euro per kg afval. Alvast bedankt voor de medewerking.

De Afvalgids