Openingsuren dienst stedenbouw 

De dienst Stedenbouw is voor de bezoekers alle dagen toegankelijk van 8.30 tot 12 uur.

Contactpersoon: Jan Van Den Eeckhout - Stedenbouwkundig ambtenaar
e-mail: jan.vandeneeckhout@gooik.be
02 532 41 56

Containerwoningen en minihuisjes: vergunning en architect verplicht 

Voor containerwoningen of mini-huisjes die in de tuin geplaatst worden, zijn een vergunning en een architect vereist. In de pers verschijnen berichten die de zaken anders voorstellen, maar het bouwen van losstaande containerwoningen is wel degelijk vergunningsplichtig, ook als de oppervlakte kleiner is dan 40 m². Hiervoor moet dus wel – zoals voor elke andere vorm van (modulair) wonen – een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Die aanvraag moet vervolgens getoetst worden aan de toepasselijke stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften, alsook aan de goede ruimtelijke ordening. Een architect is nodig en er moet voldaan worden aan de EPB-eisen. De vergunning moet in principe aangevraagd worden bij de gemeente.