Een nieuw huisnummer aanvragen 

Een nieuwe woning ? Bij een nieuwbouw wordt het nieuwe huisnummer automatisch vermeld op de stedenbouwkundige vergunning.

Een bestaande woning ? Meld je bij de dienst burger. Zij zullen in overleg met de dienst wonen nagaan of een nieuw huisnummer kan/mag toegekend worden.

Je mag in geen enkel geval, eigenhandig een huisnummer toekennen !