Ben u eigenaar van een woning die al geruime tijd leeg staat ?

Opgelet ! U kunt dan onderheving zijn aan een leegstandsbelasting.

Om na te gaan of u al dan niet belasting moet betalen, klikt u door op onderstaande link.

Leegstand

Uw woning is niet meer in goede staat en vertoont een verwaarloosd uitzicht of de woning die u verhuurt heeft tal van gebreken ?

Opgelet ! Uw woning kan dan worden opgenomen op de lijst van verwaarloosde woningen waardoor u riskeert om een belasting te moeten betalen.

Indien de woning die u verhuurt niet conform de geldende woonnormen is, kan het zijn dat u uw woning niet meer verder mag verhuren vooraleer u de nodige aanpassingswerken uitvoert.

Om meer info te krijgen over deze aangelegenheid, klikt u door onderstaande link.

Verwaarlozing