Belasting op tweede verblijven 

U hebt een woning die niet permanent wordt bewoond of uw  woning wordt enkel tijdens het weekend of tijdens vakantieperiodes bewoond? Dan dient u deze te laten opnemen op de lijst van de tweede verblijven.

Onderstaande link geeft u alle nuttige informatie hieromtrent.

Tweede verblijven