Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan  

De gemeente Gooik heeft een definitief goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

De gemeenteraad heeft het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Gooik definitief vastgesteld in zitting van 30 juni 2009. De deputatie dient te beslissen over de goedkeuring. Bij besluit van 27 augustus 2009 heeft de deputatie het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, bestaande uit een informatief, richtinggevend en een bindend gedeelte, goedgekeurd.

De publicatie in het Belgisch Staatsblad is gebeurd op 10 september 2009.

Studentenworkshop Herdorpen 

Maat-ontwerpers werkt het masterplan voor de dorpskern van Gooik binnenkort af. In tussentijd hebben 54 studenten van de Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (KULeuven, Campus Sint Lucas Gent) tijdens een intensieve workshop-week in Gooik een aantal stellingen uit het masterplan en uitdagingen voor het dorp kritisch onder de loep genomen. Deze groep studenten werd in 6 teams verdeeld en elk hebben ze zo hun eigen visie over hoe onze gemeente er in de toekomst kan uitzien.