Aansluiting op de riolering 

De aansluiting van uw woning op de riolering mag u in geen enkel geval zelf uitvoeren. Alleen Infrax of een door haar aangestelde uitvoerder zorgt voor de realisatie van het gedeelte van de aansluiting dat in het openbaar domein ligt, tot aan de buitengrens van de eigendom.

Een aanvraag voor een rioolaansluiting dient tijdig (minimum één maand vóór de aanleg of wijziging van de privé-installatie) te gebeuren via een aanvraagformulier bij Infrax en om eventuele technische problemen met de aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel te vermijden.

Indien de aanvraag geldt voor een groene cluster waar nog geen riolering in de straat aanwezig is dienen de wachtleidingen reeds klaargelegd te worden.

Indien een individuele behandelingsinstallatie (IBA) wordt opgelegd kan u in bepaalde gevallen een aanvraag indienen bij Infrax voor de plaatsing en het onderhoud van een IBA.

Indien de bouwplannen en meer specifiek het rioleringsplan niet in overeenstemming zijn met deze voorschriften, hebben deze voorschriften voorrang.

https://www.fluvius.be