Groepsaankopen 

Provinciale groepsaankopen helpen energie besparen

Onze woningen kunnen heel wat energiezuiniger. Met de provinciale groepsaankopen geven de provincie Vlaams-Brabant en PajoPower en Gooik je graag een duwtje in de rug.

Al zo'n 850 gezinnen voerden energetische renovaties uit via de groepsaankopen. Je kan als inwoner van Vlaams-Brabant intekenen op een groepsaankoop voor zonnepanelen, dak- of muurisolatie of isolerende ramen of verwarming. Grijp dus de kans om je woning nog beter te isoleren en je wooncomfort te laten stijgen

Wat maakt de provinciale groepsaankopen zo uniek?

PajoPower en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden voor Gooik lokale aannemers en installateurs. Een kwalitatieve uitvoering, een correcte prijs en een stipte opvolging staan centraal. Kiezen voor de provinciale groepsaankopen is drie keer winnen. Niet alleen stoot je minder CO2 uit en bespaar je op je energiefactuur, je helpt ook onze lokale economie bloeien.

Interesse?

Ben je overtuigd van onze groepsaankopen? Schrijf je dan snel in en maak vrijblijvend een afspraak met onze aannemers.

Meer info en intekenen: www.vlaamsbrabant.be/groepsaankopen

 

 

 


Wij begeleiden jouw renovatie 

De BENOvatiecoach: wij begeleiden jouw energierenovatie

Je wilt werk maken van een goed geïsoleerde woning? Of je plant de installatie van een zonneboiler of warmtepomp? Maar hoe pak je dat nu het beste aan? Win tijd en energie en laat je begeleiden door onze BENOvatiecoach. Een expert met kennis van zaken.

BENOveren is het nieuwe renoveren

BENOveren staat voor ‘beter renoveren’. Renoveren met hogere ambities op vlak van energieprestaties. BENOveren doe je met een logisch opgebouwd renovatieplan, zodat je meteen de vruchten plukt. Je energiefactuur verlaagt, je hebt meer wooncomfort én een hogere vastgoedwaarde. Goed voor jezelf en het klimaat.

Vraag raad aan de BENOvatiecoach

Bij zo’n renovatie komt heel wat kijken. Van het uitdenken van een plan tot het aanvragen van offertes. Onze BENOvatiecoach schiet je te hulp. Hij zorgt voor een volledige energie-audit van je woning en stelt samen met jou een BENOvatieplan op. De BENOvatiecoach informeert je ook over mogelijke premies en leningen. Samen met jou gaat hij op zoek naar de juiste aannemers. Klaar voor de werken? Dan volgt de coach alles op en kijkt of alles technisch in orde is. Zo ben je zeker van de juiste aanpak en heb je gegarandeerd minder kopzorgenMeer info www.vlaamsbrabant.be/benovatiecoach, Bart Rogiers, benoveren@pajopower.be, 0468/19.07.74

Facebookpagina Pajopower

De Klimaatmobiel 

De BENOvatiecoach komt naar je toe.

- het BENOveren van je woning: maatregelen om energie te besparen en je comfort te verhogen 

- de mogelijkheid om een BENOvatiecoach in te schakelen voor begeleiding op maat 

- energiepremies en leningen

- de provinciale groepsaankopen

- mogelijkheden om samen te investeren in hernieuwbare energie via een burgercoöperatie

- andere klimaatacties in jouw gemeente

Kom dus zeker eens langs!

 

 


Gemeentelijke premie energiebesparende maatregelen 

Iedereen is er intussen wel van bewust dat we energie moeten besparen. En velen dragen reeds hun steentje bij. We kopen energiezuinige verlichting, laten de verwarming niet onnodig branden of trekken al snel een trui aan ’s avonds.
Er bestaan ook talrijke ingrijpende maatregelen voor onze woning: beter isoleren, energiebesparende installaties of alternatieve energie. Voor dergelijke ingrepen voorziet de gemeente Gooik voor 2020 enkele premies volgens gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2020.
Het doel van deze premies is de basisinvestering aan een woning op energetisch gebied te ondersteunen voor elke inwoner van de gemeente en zo het energieverbruik te verminderen.

De gemeentelijke subsidie bedraagt per goedgekeurd dossier van Infrax voor:
Bestaande woningen:
- 2 euro/m² voor dak- en zoldervloerisolatie met een max. van 150 euro
- 2 euro/m² voor buitenmuurisolatie via buitenzijde met een max. van 150 euro
- 2 euro/m² voor spouwmuurisolatie met een max. van 150 euro

- 2 euro/m² voor buitenmuurisolatie via binnenzijde met een max. van 150 euro
- 2 euro/m² voor vloer- of kelderisolatie met een max. van 150 euro
- 2 euro/m² voor beglazing met een max. van 150 euro
- 100 euro per installatie van een warmtepomp

- 100 euro per installatie van een warmtepompboiler
- 100 euro per installatie van een zonneboiler

Hoe aanvragen?
- Geen apart aanvraagformulier voor gemeentelijke premie.
- Aanvraag gekoppeld aan premieaanvraag Fluvius (netbeheerder).
Goedgekeurde dossiers bij Fluvius worden doorgestuurd naar de gemeente voor uitbetaling gemeentelijke subsidie.

Meer info

Lucy Simon (Duurzaamheidsambtenaar)
Dienst Wonen en Omgeving
Koekoekstraat 2
1755 Gooik
02 532 41 56
lucy.simon@gooik.be
 


Opvang of infiltreren van hemelwater 


Wat?

Hemelwaterputten kunnen bij hevige regenval een deel van het hemelwater bufferen en zo de kans op overstromingen verkleinen én de aanvoer van overbodig water in de riolering en het waterzuiveringsstation beperken.

Het opgevangen hemelwater kan gebruikt worden voor allerlei doeleinden in huis en tuin, bijvoorbeeld toiletspoeling, schoonmaak, wassen van auto, water geven van planten in de zomer, wasmachine, enzovoort.
Door infiltratie van hemelwater in de bodem wordt er minder en trager water naar de oppervlaktewateren afgevoerd en de grondwaterreserves worden aangevuld.

Meer info omtrent de voorwaarden, het subsidiebedrag en de betaling zijn terug te vinden in het onderstaand gemeenteraadsbesluit van 30.12.2013.

Meer info

Filip Mignon (Milieuambtenaar)
Dienst Wonen en Omgeving
Koekoekstraat 2
1755 Gooik
02 532 41 56
filip.mignon@gooik.be


Algemene info premies en subsidies 

Alle premies rond bouwen en verbouwen zijn terug te vinden via 

Energiesparen

Premiezoeker

Extra hulp nodig binnen het aanbod van subsidies 

Neem contact op met de sociaal adviseur van de woonwinkel info@woonwinkelpajottenland.be -  bart.nachtegael@3wplus.be - 0490/11.11.96

Wekelijkse permanentie in het OCMW van Gooik elke donderdag van 17u tot 19u


Infoloket duurzaam bouwen 

U zit met een praktische vraag over isolatie, ventilatie, verwarming, vermijden van koudebruggen, zonne-energie, waterbesparing of duurzame materialen?
Dan kunt u terecht bij het Infoloket DuboVlaamsBrabant: een digitaal en technisch loket voor korte, technische vragen. Uw vraag wordt gratis beantwoord.

Hoe kunt u contact opnemen?
- Inwoners van Vlaams-Brabant kunnen al hun vragen mailen naar steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be  (vermeld uw naam en adres).
- Elke dinsdagvoormiddag van 9 tot 12.30u staan professionele adviseurs van Dialoog vzw voor u klaar op het nummer 016 23 26 49.

Duurzaam planadvies 

Het gemeentebestuur biedt sinds 2012 aan kandidaat-(ver)bouwers de mogelijkheid advies aan te vragen omtrent Duurzaam Bouwen.

Wat houdt het planadvies in?
Gaat u grondig verbouwen of plant u een nieuwbouw? Vraag dan duurzaam bouwadvies.

- Advies op vlak van oriëntatie / isolatie / ventilatie / energiezuinige verwarmingssystemen / waterbesparing / gebruik van hemelwater / duurzaam materialengebruik.
- Persoonlijk advies op maat, helder en duidelijk.
- Kwalitatief en onafhankelijk advies gebaseerd op de Vlaamse Maatstaf Duurzaam Bouwen.
- Vervangt het werk van de architect niet (geen diepgaande technische berekeningen of detailuitwerkingen).
- Duurt maximaal 3 uur.

Praktisch?
Situatie 1: U hebt ontwerpplannen voor een nieuwbouw of grondige verbouwing?
U maakt een afspraak en komt langs. Uw architect is eveneens welkom. De adviseur screent samen met u uw plannen en geeft extra advies en tips. Advies op basis van plannen vindt plaats in het provinciehuis te Leuven, het PIVO te Asse of op een gemeentelijke locatie volgens afspraak met uw gemeente.

Situatie2: U hebt geen bouwplannen op papier?
Vaak gaat het bij verbouwingen om beperkte ingrepen, die zonder vergunning of architect uitgevoerd worden en waarvoor geen plannen beschikbaar zijn. In dit geval kan een adviseur bij u thuis langskomen. Uw ideeën worde besproken en u krijgt bijkomende suggesties voor een duurzame verbouwing.

Kostprijs?
Gooik ondersteunt het planadvies voor haar inwoners. Hierdoor kan u zich helemaal gratis laten adviseren door een specialist.

Hoe maakt u een afspraak?
- Via steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be
- Telefonisch reserveren kan op nummer 016-23.26.49
Meer informatie vind je op www.dubovlaamsbrabant.be.

Voor meer info over slim bouwen, levenslang comfort, raadpleeg de gids voor duurzaam wonen en bouwen.

Het steunpunt duurzaam bouwen is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant i.s.m. Dialoog vzw, onafhankelijk kennis- en adviescentrum duurzaam bouwen. Met de steun van de Vlaamse overheid.


Fluvius - energieverbruik vergelijken 

Infrax, Eandis en EnergyVille hebben een website gelanceerd waarop je in vier eenvoudige stappen ontdekt of het energieverbruik van je woning hoger of lager ligt dan gemiddeld. De tool biedt bovendien ook handige tips en tricks om kosten en energie te besparen en je krijgt er meer informatie over de specifieke BENOvatiemaatregelen die de staat van jouw woning kunnen verbeteren.