Informatie uit het kadaster 

Rol van het kadaster

Het kadaster wordt opgemaakt door het Ministerie van Financiën en bevat een lijst en plannen van alle eigendommen en hun eigenaars in de gemeente.

Hoe aanvragen?

Sinds 1 november is het mogelijk om via MyMinfin online kadastrale uittreksels aan te vragen. Op die datum zijn bovendien nieuwe tarieven in werking getreden.

Meer info: https://financien.belgium.be/nl/Publicaties/een-kadastraal-uittreksel-aanvragen-myminfin

De gemeente Gooik heeft geen bevoegdheid om informatie te verstrekken over eigenaars van een perceel of gebouw.
Vragen die hieromtrent binnenkomen, kunnen dus niet beantwoord worden.