Verlofdagen 

Vakantie- en verlofdagen academiejaar 2019-2020
Hervatting van de lessen: maandag 2 september 2019
Vrije dagen van het 1ste trimester
Herfstvakantie: van maandag 28 oktober 2019 tot zondag 3 november 2019
Wapenstilstand: maandag 11 november 2019
Pedagogische studiedag: 11 december 2019
Kerstvakantie: van maandag 23 december 2019 tot zondag 5 januari 2020
Vrije dagen van het 2de trimester
Pedagogische studiedag: 11 februari 2020
Krokusvakantie: van maandag 24 februari 2020 tot zondag 1 maart 2020
Paasvakantie: van maandag 6 april 2020 tot zondag 19 april 2020
Vrije dagen van het 3de trimester
Dag van de arbeid: vrijdag 1 mei 2020
Hemelvaartdag: donderdag 21 mei 2020
Facultatieve verlofdagen: vrijdag 22 mei 2020 en zaterdag 23 mei 2020
Pinkstermaandag: maandag 1 juni 2020
Laatste schooldag: dinsdag 30 juni 2020
Vakantieperiodes volgende schooljaren