Wegendienst 

 • onderhoud van wegen en wegeniswerken (asfalteren van straten, plaatsen van betonstroken, …)
 • herstellen van wegverzakkingen, putten in het wegdek
 • onderhoud en herstellingswerken aan buurt- en landbouwwegen, voet- en fietspaden.
 • plaatsen van strookjes grind, schraapsel, asfalt en klinkers
 • plaatsen van boordstenen en greppels
 • verlagen van boordstenen
 • plaatsen van paaltjes, verkeersdrempels
 • ontstoppen van rioolroosters
 • herstellen van klapperende riooldeksels
 • uitvoeren van sneeuw- en ijzelbestrijding
 • ruimen van gemeentelijke grachten en beken
 • wateroverlast (zandzakjes)
 • begrafenissen in gewone grond

Contact binnendienst
Ivan Braem
Dienst Wonen & Omgeving
Koekoekstraat 2
1755 Gooik
Tel.: 02 532 41 56
E-mail: ivan.braem@gooik.be

Contact buitendienst
Anika Penne (coördinator)
Openbare Werken
Processiestraat 5
1755 Gooik
Tel.: 054 56 81 58

e-mail: anika.penne@gooik.be