De cultuurbeleidscoördinator is de sturende en stuwende kracht van het cultuurbeleid, aanspreekpunt voor het sociocultureel verenigingsleven en tevens secretaris van de cultuurraad. Hij is ook de beheerder van het gemeenschapscentrum en neemt deel aan intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven rond cultuur.

Diensthoofd Vrije Tijd

Ludo Dehandschutter
Cultuurbeleidscoördinator
G.C. De Cam
Dorpsstraat 67 - 1755 Gooik
02/5321402
ludo.dehandschutter@gooik.be