De Cam

De gemeentelijke cultuurdienst maakt deel uit van de Dienst Vrije Tijd die gehuisvest is in Gemeenschapscentrum De Cam.

De cultuurdienst staat in voor:

  • Reservaties cultuurschuur en vergaderlokalen in De Cam
  • Secretariaat cultuurraad
  • Opvolging van het Kunstforum
  • Opvolging van het beheersorgaan G.C. De Cam
  • Opvolging van de beleidsdoelstellingen en actieplannen in het meerjarenplan
  • Behandeling subsidiedossiers socioculturele verenigingen
  • Coördinatie van het cultuurbeleid en logistieke ondersteuning culturele verenigingen