Rol van de jeugdraad 

De jeugdraad is een belangrijk forum in de gemeente waar jongeren (soms ook niet verenigde jeugd) en jeugdwerkers (bijvoorbeeld leid(st)ers van scouts, chiro,…) contacten kunnen leggen met elkaar, met de jeugddienst en vaak ook met de schepen van jeugd of de burgemeester.

De belangrijkste taak van een jeugdraad is echter advies geven. Belangrijk (en verplicht) is alvast het advies over de meerjarenplanning.

Maar eigenlijk kan de jeugdraad over heel veel zaken de gemeente adviseren. Bijvoorbeeld over de verkeerssituatie aan de jeugdlokalen, over het ontbreken van een skatepark of over kapotte speeltoestellen op de gemeentelijke pleintjes. Eigenlijk kan de jeugdraad over zowat alles advies geven als het maar in het belang is van kinderen en jongeren of het jeugdwerk.

De jeugdraad doet vaak nog veel meer dan enkel advies geven. Ze organiseert wel eens een fuifje of een workshop. Vaak is er ook wel een werkgroepje dat mee sleutelt aan bijvoorbeeld gemeentelijke subsidiereglementen.

Volgende verenigingen maken deel uit van de Gooikse Jeugdraad:

 • Chiro Kester
 • Chiro Uidekrij Gooik
 • Chiro Were di Strijland
 • Chiro Windekind Gooik
 • KLJ Strijland
 • Scouts Aurora Oetingen
 • Scouts Sint - Niklaas Gooik
 • JNM Pajottenland
 • Jeugdhuis Guuk
 • Majoretten Crescendo's Leerbeek
 • Jeugdorkest De Vrede

Kom erbij! 

Ben je geïnteresseerd in alles wat er in Gooik gebeurt voor de jeugd? Word dan zeker lid van de jeugdraad!

De jeugdraad komt vier maal per jaar samen. Daarnaast zijn er ook nog werkgroepen waar je kan aan deelnemen zoals bijvoorbeeld de werkgroep "cultuur- en fuifinfrastructuur.

De jeugdraad werkt mee aan activiteiten zoals de jaarlijkse buitenspeeldag, filmnamiddag, workshop grime,...

Heb je graag wat meer informatie neem dan contact op met de jeugddienst

jeugdraad@gooik.be - 02/532 14 02

Tot dan!