Wonen en Omgeving  

De dienst Wonen en Omgeving is bevoegd voor stedenbouw, ruimtelijke ordening, de afvalinzamelingen en de werking van het milieupark, mobiliteit en duurzaamheid. Tevens behandelt de dienst ook de werkfiches van openbare werken.

UIt in Gooik
Uit in - ingave
Politie
Weersverwachting in Gooik
Meer weer in Gooik