Hoofding Gooik

AED's in Gooik 

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Dergelijk AED-toestel is van levensbelang als hulpmiddel bij reanimatie. Het toestel geeft mondelinge instructies voor het gebruik en is voor iedereen toegankelijk.